Het leidinggevende team is in zijn totaliteit al meer dan een honderddertig jaar in dienst van Lighthouse. Kennis en enthousiasme van de teamleden zorgen ervoor dat de bedrijfsactiviteiten zich ontplooien en dat klanten, waar ook ter wereld, worden voorzien.Photo of Simon Ashley

Simon Ashley

Directeur
Simon is de ultieme drijvende kracht achter Lighthouse. Kenmerkend voor hem is zijn niet aflatende streven dertig jaar achtereenvolgende successen voort te zetten onder behoud van onze kernwaarde "klanten centraal te stellen" bij alles wat wij doen. Hij begon zijn werkzaamheden in 2004 en combineert op een krachtige manier zijn ervaringen met formele kwalificaties (als "Chartered Member IoD" en als zijnde "CIPD Qualified"). Gedurende zijn periode als directeur heeft Simon sterke afdelingen opgezet voor marktbewerking, assistentie van en dienstverlening aan klanten evenals een verkooporganisatie. Dit heeft erin geresulteerd dat Lighthouse is uitgegroeid tot de meest succesvolle fabrikant van druk- en snijmachines in Europa.
Photo of André van den Born

André van den Born

Directeur - Lighthouse Europe B.V.
André has 35 years industry experience and heads up our operation in the Netherlands. Admired and respected for his professionalism and dedication to providing the highest levels of customer service, he fits the Lighthouse philosophy perfectly. Based at our offices in Soesterberg, which is in the province of Utrecht, he is responsible for maximising the opportunity created by the considerable Max Co/Lighthouse Group resources available to him.
Photo of John Plimbley

John Plimbley

Verkoopleider voor het Verenigd Koninkrijk
John heeft zich in de afgelopen via vele functies omhoog gewerkt en leidt nu een uiterst professioneel, goed ingevoerd en succesvolle groep voor de verkoopactiviteiten binnen het Verenigd Koninkrijk. De groep beschikt over een ongeëvenaard kennisniveau van en ervaring met de industrietak. Hij traint, begeleidt en ondersteunt doorlopende de leden van zijn verkoopgroep om te borgen dat zij altijd de best denkbare assistentie verlenen en het best mogelijke advies geven.
Photo of Frank van den Adel

Frank van den Adel

Sales Manager - Lighthouse Europe B.V.
Frank heeft een schat aan ervaring in vele sectoren en producten. Zijn kennis en arbeidsethos voegen kracht toe aan ons toch al sterke team. Met de steun van het Lighthouse team in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en onze collega's van Max Co Japan realiseert Frank uitstekende resultaten voor onze organisatie.
Photo of Sib Turner

Sib Turner

Chef afd. Productie
Sib geeft leiding aan onze veelomvattende productiefaciliteiten en verwerkt een breed gamma materialen voor al onze producten. De kwaliteitsstandaarden zijn uitzonderlijk hoog. Sib's ervaring en onwrikbare betrokkenheid te borgen dat wij altijd leveren vormt de sleutel tot onze successen op dit gebied. Inkomende en uitgaande goederen, het afzenden van goederen, gezondheid en veiligheid, faciliteitenbeheer, ISO-certificatie en inkoop... al die functies vallen binnen zijn verantwoordelijkheden... hij is er maar druk mee!
Photo of Dave Williamson

Dave Williamson

Production Supervisor
There's no shortcut to experience and after 10 years of outstanding service, Dave has that in abundance. His willingness to throw himself into all aspects of our Production facilities over the last decade, have made Dave a highly respected individual by everyone who deals with him. He currently heads up our sign shop, handling the production of a diverse range of both printed and fabricated output. Dave's graphic design skills ensure our marketing materials are fresh and constantly updated.
Photo of Helena Dennis

Helena Dennis

Chef afd. Marktbewerking
Onze functie 'Marktbewerking' draagt zorg voor velerlei evenementen, lopend het onze aanwezigheid op meer dan veertig tentoonstellingen per jaar, tot het afhandelen van verkoopaanvragen, offertes voor systemen en wel 43000 verzoeken om toezending van informatiepakketten en monsters per jaar! De afdeling beantwoordt ook alle inkomende telefoongesprekken, wat een hoge mate van betrokkenheid vraagt omdat we altijd prompt willen opnemen... de gemiddelde wachttijd bedraagt minder dan drie seconden. Het is Helena die uiterst kalm zorg draagt dat het werk op de grote afdeling in goede banen wordt geleid. De omvang van de werkzaamheden is ייn aspect van de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet... maar de reactietijden die we ons zelf stellen vormt een volledig ander aspect!
Photo of Shannon Hulme

Shannon Hulme

Telesales & Support Manager
Shannon first made a name for herself many years ago, by scoring one of the highest ever combined scores in the comprehensive and somewhat daunting, Lighthouse internal exams. This translated into outstanding product, application and operational knowledge, which in turn enabled her to consistently provide the highest levels of support to our customers across our entire range. Add to that her commitment, initiative and infectious positivity and you can see why Shannon is a highly valued member of our team, always delivering excellence as standard.
Photo of Leon Smith

Leon Smith

Assistant Manager - Customer Service
Having worked over the last 8 years in customer service, field based installation, production, sign shop, technical & training, and is one of our top performers at exhibitions, Leon really does bring a wealth of experience and ability to the position.
Photo of Jason Chamberlain

Jason Chamberlain

Chef afd. Personeelszaken
Naarmate ons personeelsbestand groeit nemen de werkzaamheden voor Jason sterk toe omdat hij iedereen de nodige aandacht wil blijven geven. Gekwalificeerd op basis van CIPD omvatten zijn aandachtsgebieden zowel personeelszaken, opleiding en ontwikkeling, training op het gebied van gegevensbescherming (zowel qua implementatie als qua instandhouding), werving, beoordeling en introductie. Hij is altijd op pad, maar immer met een glimlach op zijn gezicht.
Photo of Chris Clark

Chris Clark

Chef afd. Administratie
Chris geeft leiding aan onze afdeling Administratie. Daarbij komt zijn ruime, over vele jaren opgedane ervaring goed te stade. Zijn medewerkers verwerken opdrachten, facturen, onderzoeken kredietwaardigheid, onderhouden contacten met leveranciers, zien toe op de inkoop en dergelijke. Het beleid van Lighthouse is erop gericht alle leveranciers telkens weer op tijd te betalen, wat zeer wordt gewaardeerd. Chris borgt met succes dat we nooit telefonisch betalingsherinneringen ontvangen. Hij is ook houder van het record van "nul uitstaande posten" in 2018 door elke cent te innen die we hebben gefactureerd. De totale kosten van oninbare vorderingen bedraagt sinds 1991 slechts £198!